Made in Ukraine

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на продаж товарів

Цей Договір має характер публічної оферти згідно з чинним законодавством України.

1. Визначення термінів

Клієнт — фізична особа, яка досягла 18-річного віку та володіє повною дієздатністю, яка здійснює замовлення та купує Товари, що належать Продавцю, представлені на сайті https://yourway.com.ua (іменований надалі — «Сайт»), для задоволення своїх побутових потреб.

Продавець — Фізична особа-підприємець Купрікова Любов Іванівна, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 жовтня 2020 року, реєстраційний номер 2004800000000248831, є чинним дистриб’ютором бренду YourWay.

Товар — матеріальний об’єкт, що належить Продавцю, виставлений для продажу на Сайті, відносно якого зазначено ціну, назву, опис, характеристики та вказана його доступність.

Замовлення — відповідним чином оформлений і розміщений запит Клієнта (заповнені відповідні поля на Сайті в розділі «Замовлення»), адресований до Продавця на продаж та доставляння за вказаною Клієнтом адресою з обраного на Сайті переліку Товару, із зазначенням його кількості.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Клієнту Товар, обраний і замовлений Клієнтом на Сайті Продавця, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Замовляючи Товар через Сайт, Клієнт погоджується з усіма умовами цього Договору.

2.3. Продаж Товару Продавцем Клієнту регулюється положеннями законодавства України, зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на ведення господарської діяльності, пов’язаної із виконанням Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність у разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору та реалізації товару.

2.5. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до тексту цього Договору. Зміни в Договорі набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації.

2.6. Клієнт погоджується на передачу Продавцю персональних даних, інформації щодо Замовлення та погоджується дотримуватися Договору шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні Замовлення на Сайті.

2.8. Цей Договір є основним документом, що встановлює права та обов’язки Продавця перед усіма Клієнтами.

2.9. Заповнивши реєстраційну форму, зробивши замовлення, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору і всі дії, які ним будуть здійснені, не будуть їм суперечити.

2.10. Продавець і Клієнт ведуть листування за допомогою електронної пошти, месенджерів, соціальних мереж, відгуків на Сайті Продавця. Клієнт погоджується з тим, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених у письмовій формі.

3. Персональні дані Клієнтів

3.1. Продавець має право збирати, зберігати та використовувати персональні дані Клієнта в рамках наданої ним згоди із зазначенням категорії обробки та мети, при реєстрації на Сайті.

3.2. Зареєструвавшись на Сайті, Клієнт надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через електронні повідомлення, месенджери, соціальні мережі, SMS, MMS.

3.3. Клієнт зобов’язується вносити повну і правдиву інформацію про свої персональні дані в графи на сайті для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на сайті, та персональними даними Клієнта, наданими ним при отриманні Замовлення (паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), Клієнт може втратити можливість реалізації своїх прав відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів» та цього Договору, зокрема, щодо можливості повернення отриманих Товарів, а також несе відповідальність у випадках, передбачених Договором.

4. Порядок оформлення замовлення на Товар

4.1. Для розміщення Замовлення Клієнт заповнює реєстраційну форму на Сайті та відправляє її Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення». Оформлення Клієнтом Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє і повне ознайомлення Клієнта з Товаром, з інформацією про наявність (відсутність) преференцій, знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої ціни Товару.

4.2. Після отримання Замовлення, Продавець здійснює обробку Замовлення. Клієнту надсилається підтвердження Замовлення (через месенджери, електронною поштою) з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені товари, ціни, сума замовлення.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, зокрема з причин, що не залежать від Продавця, останній залишає за собою право відхилити Замовлення Клієнта, шляхом направлення електронного повідомлення із зазначенням причини на адресу, надану при реєстрації Клієнта.

4.4. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Клієнт отримує електронне повідомлення в месенджерах або на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній формі, з підтвердженням факту прийняття Замовлення і після надання уточнювальної інформації щодо Замовлення, а також контактної інформації Продавця.

4.5. У разі, якщо Клієнт вирішить анулювати Замовлення, він може зробити це на Сайті. Також клієнт може зв’язатися з менеджером та з його допомогою анулювати або скасувати замовлення.

4.6. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар на Сайті якомога точніше. Однак можуть виникнути ситуації, коли інформація на Сайті може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію в будь-який час без попереднього повідомлення.

Враховуючи специфіку візуального відображення різних типів Товарів на екрані монітора, деякі кольори якоїсь продукції можуть незначно відрізнятися від кольорів реальних зразків. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням Клієнта, Клієнт має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання від Продавця.

4.7. Клієнт у будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в розділі «Особистий кабінет», підрозділі «Історія покупок» у разі входу в систему як зареєстрованого покупця.

5. Порядок передачі Товару

5.1. Відправлення Товару здійснюється протягом 1–2 робочих днів після оплати й прийняття замовлення, якщо Товар є на складі.

5.2 Товар, якого немає на складі, буде відправлено після його виготовлення. Такий Товар має статус «Під замовлення» з орієнтовним зазначенням терміну виготовлення. Термін посилання може змінюватися з причин, пов’язаних з особливостями виробництва Товару. У такому разі Продавець повідомить Покупця про нові терміни.

5.3. Продавець докладає усіх зусиль для дотримання термінів доставляння, зазначених на Сайті. Однак, затримки доставляння можливі внаслідок непередбачуваних обставин, що знаходяться поза контролем Продавця (форс-мажор). Продавець інформує Клієнта в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставляння за допомогою електронної пошти, месенджерів або через телефон.

5.4. При замовленні Товарів доставляння здійснюється компанією-перевізником.

5.5. Замовлення вважається виконаним Продавцем у момент фактичного передання Товарів, що входять до складу Замовлення, Клієнту на підставі виданої транспортною або кур’єрською компанією, що здійснює доставляння Замовлення, накладної (квитанції, реєстр доставляння тощо) на визначені Товари під розпис Покупця. Після виконання Замовлення зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

5.6. Право власності на Товар і пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Клієнта в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар слугує підпис Клієнта в накладній (квитанції, реєстр доставляння тощо), виданій транспортною або кур’єрською компанією.

5.7. Клієнт додатково оплачує вартість доставляння, як окремої, додатково наданої послуги. Послуга доставляння вважається наданою в момент отримання Клієнтом Товару. Клієнт погоджується, що вартість доставляння йому Товару як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Клієнт повертає Товар відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» і йому повертається раніше оплачена вартість Товару.

Вартість доставляння залежить від країни, регіону та обраної транспортної компанії.

5.8. Лише після повної оплати, Клієнт має право порушити цілісність пакування Товару, провести примірку, а також розпорядитися Товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановлені Договором обмеження. Це положення не позбавляє Клієнта прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», а саме в частині повернення та обміну Товару належної та неналежної якості.

6. Ціна та умови оплати товару

6.1. Ціна Товару вказана на Сайті та не включає вартість доставляння.

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Клієнт отримав електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Продавцем.

6.3. Вартість Товару оплачується в національній валюті України (гривня) та включає ПДВ (20 %).

6.4. Клієнт може здійснити оплату замовленого Товару за допомогою банківської картки на сайті Продавця в момент розміщення замовлення, або шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця, самостійно або через уповноважену особу.

6.4.1. Товар, на момент його передання, має бути повністю оплачений Клієнтом.

6.4.2. До оплати приймаються такі види банківських карт: Visa і MasterCard. У разі оплати Товару шляхом безготівкового розрахунку банківською картою, такий платіж проводитися при розміщенні Замовлення на Сайті Продавця за допомогою системи онлайн-платежів Monobank.

6.4.3. У разі якщо Замовлення анульоване Клієнтом або відхилене Продавцем, сплачена вартість товару підлягає поверненню протягом 2–5 робочих днів з моменту, як Товар був повернутий на склад Продавця.

6.5. Реквізити Продавця для оплати Товару ФОП Купрікова Любов Іванівна. Код одержувача: 3037905949. Рахунок одержувача у форматі, що відповідає стандарту IBAN: UA943220010000026003330066891. Назва банку: Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001 ОКПО Банку 21133352. На сайті можна здійснити онлайн-оплату за допомогою системи онлайн-платежів Monobank

7. Гарантійні умови

7.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Клієнтом, Продавець гарантує високу якість Товару протягом строку гарантії. Строк гарантії на Товар становить 30 календарних днів, якщо інше не встановлено виробником.

7.2. Строк гарантії обчислюється з моменту передання Товару Клієнту, який зазначається у відповідному документі, а якщо момент передання сезонного Товару Клієнту не збігається з початком сезону для такого Товару — з початку відповідного сезону.

7.3. Кабінетом Міністрів України встановлено такий перелік сезонних Товарів, щодо яких гарантійні строки обчислюються з початку відповідного сезону.

Для одягу, хутряних та інших виробів весняно-літнього асортименту — починаючи з 1 квітня.

Для одягу, хутряних та інших виробів осінньо-зимового асортименту — починаючи з 1 жовтня.

8. Повернення Товару належної якості

8.1. Клієнт має право скасувати Замовлення в будь-який час до відправлення Товару.

8.2. Також Клієнт має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару.

8.3. Не підлягають обміну/поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав споживачів“» від 19.03.1994 р. № 172, зокрема:

– корсетні вироби;

– панчішні та шкарпеткові товари;

– білизна натільна, піжами, халати;

– трикотажні вироби;

– купальні костюми;

– рукавички, рукавиці.

8.4. Особливі умови повернення поширюються на акційні Товари та Товари за знижками. Покупець отримає повідомлення від Продавця, якщо Товар у Замовленні не підлягає поверненню, але не зазначений у переліку в п. 8.3.

8.5. Повернення Товару здійснюється шляхом посилання його Клієнтом на адресу Продавця компанією «Нова пошта». Адресу необхідно уточнити у Продавця.

8.5. Під час повернення Товару Клієнт зобов’язаний мати такі документи: документ, що підтверджує факт сплати грошових коштів за Товар; заяву про повернення Товару із зазначенням найменування Товару, артикулу, вартості Товару (не включно із вартістю доставляння); номер і дату документа, що засвідчує придбання Товару; об’єктивні причини повернення; паспортні дані та ІПН; із зазначенням способу повернення грошових коштів (банківський рахунок з усіма необхідними реквізитами або реквізити для оформлення поштового переказу).

8.6. У разі ненадання одного із зазначених у п. 8.5 документів, Продавець не зобов’язаний приймати Товар і виконувати вимоги Клієнта, пов’язані з поверненням Товару. У таких випадках Продавець також звільняється від обов’язку переслати отриманий від Клієнта Товар як повернення назад на адресу Клієнта.

9. Повернення Товару неналежної якості

9.1. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного строку в порядку та у строки, встановлені законодавством.

9.2. У разі виявлення недоліків Товару Клієнт має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни;

– безоплатного усунення дефектів Товару в строки, погоджені з Клієнтом;

– відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, що виникли з вини виробника Товару або через фальсифікацію Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Клієнт, у порядку та у строки, встановлені законодавством та на підставі обов’язкових для сторін правил або Договору, має право, на власний розсуд, вимагати від Продавця:

– припинення дії Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

– заміни Товару на такий самий, або аналогічний Товар, з-поміж тих, що є у Продавця.

Будь-які з перерахованих вище вимог повинні бути пред’явлені Клієнтом у письмовій формі у вигляді заповненої заяви, яка надсилається за місцем знаходження Продавця.

9.4. Вимоги Клієнта розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа, що підтверджує оплату Товару і факт його отримання Клієнтом, а також технічного паспорта, гарантійного талона або іншого документа, що видавався Продавцем на Товари, для яких установлено гарантійний строк.

Продавець не зобов’язаний приймати Товар, отриманий від Клієнта без надання вищевказаних документів. Продавець не несе відповідальності за цілісність і збереження такого Товару і не зобов’язаний відправляти його назад Клієнту.

9.5. Будь-які питання, що можуть виникнути, Клієнт може поставити шляхом надсилання електронного листа за електронною адресою yourwaybrand@gmail.com.

9.6. Вимоги Клієнта не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Клієнтом правил використання Товару або умов його зберігання.

9.7. Претензію Клієнта буде розглянуто протягом 7 робочих днів з моменту її отримання.

10. Перерахування грошей за повернений товар

10.1. Гроші повертаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту отримання товару та заповненої заяви на повернення.

Гроші можуть бути повернуті Клієнту кількома способами:

– зараховані на бонусний рахунок на сайті https://yourway.com.ua (аванс на наступну покупку);

– перераховані на банківську картку.

11. Форс-мажор

11.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, пандемії, що утруднює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, або через інші обставини, що перебувають поза контролем Сторін.

11.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

11.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, за умови дотримання вимог п. 11.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.

11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна повідомити іншу Сторону.

11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. За таких обставин збитки, завдані припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

11.6. У разі хвороби або смерті Продавця виконання зобов’язань за цим Договором може бути призупинено, зобов’язання можуть бути передані третім особам.

12. Інші положення

12.1. Якщо одне з положень цього Договору визнано недійсним або незаконним, або не може набрати чинності, згідно з чинним законодавством України, таке положення повинно бути вилучено з Договору та замінено новим положенням, яке максимально відповідає намірам Сторін, за такої умови цей Договір не переглядається, не розривається, а інші положення Договору залишаються чинними. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови цього Договору, шляхом публікації його в новій редакції на своєму сайті https://yourway.com.ua.

12.2. Сторони цього Договору несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання згідно з чинним законодавством України.

12.3. Усі суперечки, які виникають із умов цього Договору, вирішуються шляхом ведення переговорів. У разі, якщо Сторони не досягли згоди щодо спірних моментів, стосовно цього Договору, така суперечка передається на розгляд суду відповідно до українського законодавства про захист прав споживачів.

Щоб надати вам персоналізований досвід покупок, наш сайт використовує файли cookie.
Політика щодо файлів cookie.
Що шукаєте?
Будь ласка, введіть слово, яке ви хочете знайти, і натисніть "Пошук"