Made in Ukraine

1. Повернення Товару належної якості

1.1. Клієнт має право скасувати Замовлення в будь-який час до відправлення Товару.

1.2. Також Клієнт має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару.

1.3. Не підлягають обміну/поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав споживачів“» від 19.03.1994 р. № 172, зокрема:

– корсетні вироби;

– панчішні та шкарпеткові товари;

– білизна натільна, піжами, халати;

– трикотажні вироби;

– купальні костюми;

– рукавички, рукавиці.

1.4. Особливі умови повернення поширюються на акційні Товари та Товари за знижками. Покупець отримає повідомлення від Продавця, якщо Товар у Замовленні не підлягає поверненню, але не зазначений у переліку в п. 1.3.

1.5. Повернення Товару здійснюється шляхом посилання його Клієнтом на адресу Продавця компанією «Нова пошта». Адресу необхідно уточнити у Продавця.

1.6. Під час повернення Товару Клієнт зобов’язаний мати такі документи: документ, що підтверджує факт сплати грошових коштів за Товар; заяву про повернення Товару із зазначенням найменування Товару, артикулу, вартості Товару (не включно із вартістю доставляння); номер і дату документа, що засвідчує придбання Товару; об’єктивні причини повернення; паспортні дані та ІПН; із зазначенням способу повернення грошових коштів (банківський рахунок з усіма необхідними реквізитами або реквізити для оформлення поштового переказу).

1.7. У разі ненадання одного із зазначених у п. 1.5 документів, Продавець не зобов’язаний приймати Товар і виконувати вимоги Клієнта, пов’язані з поверненням Товару. У таких випадках Продавець також звільняється від обов’язку переслати отриманий від Клієнта Товар як повернення назад на адресу Клієнта.

2. Повернення Товару неналежної якості

2.1. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного строку в порядку та у строки, встановлені законодавством.

2.2. У разі виявлення недоліків Товару Клієнт має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни;

– безоплатного усунення дефектів Товару в строки, погоджені з Клієнтом;

– відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

2.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, що виникли з вини виробника Товару або через фальсифікацію Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Клієнт, у порядку та у строки, встановлені законодавством та на підставі обов’язкових для сторін правил або Договору, має право, на власний розсуд, вимагати від Продавця:

– припинення дії Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

– заміни Товару на такий самий, або аналогічний Товар, з-поміж тих, що є у Продавця.

Будь-які з перерахованих вище вимог повинні бути пред’явлені Клієнтом у письмовій формі у вигляді заповненої заяви, яка надсилається за місцем знаходження Продавця.

2.4. Вимоги Клієнта розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа, що підтверджує оплату Товару і факт його отримання Клієнтом, а також технічного паспорта, гарантійного талона або іншого документа, що видавався Продавцем на Товари, для яких установлено гарантійний строк.

Продавець не зобов’язаний приймати Товар, отриманий від Клієнта без надання вищевказаних документів. Продавець не несе відповідальності за цілісність і збереження такого Товару і не зобов’язаний відправляти його назад Клієнту.

2.5. Будь-які питання, що можуть виникнути, Клієнт може поставити шляхом надсилання електронного листа за електронною адресою yourwaybrand@gmail.com.

2.6. Вимоги Клієнта не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Клієнтом правил використання Товару або умов його зберігання.

2.7. Претензію Клієнта буде розглянуто протягом 7 робочих днів з моменту її отримання.

3. Перерахування грошей за повернений товар.

3.1. Гроші повертаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту отримання товару та заповненої заяви на повернення.

Гроші можуть бути повернуті Клієнту кількома способами:

– зараховані на бонусний рахунок на сайті https://yourway.com.ua (аванс на наступну покупку);

– перераховані на банківську картку.

4. Форс-мажор

4.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, пандемії, що утруднює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, або через інші обставини, що перебувають поза контролем Сторін.

4.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

4.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, за умови дотримання вимог п. 4.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.

4.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна повідомити іншу Сторону.

4.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. За таких обставин збитки, завдані припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

4.6. У разі хвороби або смерті Продавця виконання зобов’язань за цим Договором може бути призупинено, зобов’язання можуть бути передані третім особам.

Щоб надати вам персоналізований досвід покупок, наш сайт використовує файли cookie.
Політика щодо файлів cookie.
Що шукаєте?
Будь ласка, введіть слово, яке ви хочете знайти, і натисніть "Пошук"